คุณสมชาติ ลีลาไกรศร และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาการกุศล "กริยา 5 ช่อง" ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  :  ณ ห้อง NE8T  โรงแรมเอเซีย

คุณสมชาติ ลีลาไกรศร ได้จัดงานสัมมนาการกุศล "กริยา 5 ช่อง" ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาสาระและศรัทธาในแนวคิดของการทำความดีที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ในงานนี้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันบริจาคเงินรวม 100,000.- บาท มอบให้โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมีนายมาโนช รัตนสัจธรรม เลขานุการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นผู้รับมอบทุนนี้ ...

กราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยเฉพาะคุณสมชาติ ลีลาไกรศร และทีมงาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติที่กำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันนี้