รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม สนับสนุนโรงเรียน ตชด. (ภาคใต้)

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ผู้แทนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า และ ผู้แทนจาก ตชด. รับมอบเครื่องทำน้ำดื่มจำนวน 2 เครื่อง จาก บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสัณหพัฒน์  เจริญธนรัชต์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงเรียน ตชด. 2 แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ...
1. โรงเรียน ตชด.บ้านปาโจแมเราะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  
2. โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้