รับมอบหนังสือธรรมะสมเด็จย่า

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 : คุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ได้บริจาคหนังสือ "ธรรมะสมเด็จย่า" ให้กับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จำนวน 50 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง โดยมี พล.ร.อ.ศุภวาร มิลินทางกูร ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหนังสือนี้จะมอบให้กับ "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เพื่อการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าคำสอนของ "สมเด็จย่า" สืบต่อไป ...
ขอขอบพระคุณ คุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ และครอบครัวมา ณ โอกาสนี้