กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ขอเรียนเชิญพสกนิกรทุกท่าน ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อคนไทย งานที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้ยังคงสร้างประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ...