ชื่อรางวัลและรายละเอียดของรางวัล

ชื่อรางวัล“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

 

รายละเอียดรางวัล 

1.รางวัล  รวม 9 รางวัล  แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน  ดังนี้

-ครูอาสมัคร  “ศศช.” จำนวน 3 รางวัล

-ครูตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน 3 รางวัล

-ครูประถมศึกษา (สพฐ.)จำนวน 3 รางวัล

 

รางวัลที่ได้รับ

-โล่รางวัล / เกียรติบัตร

-เงินรางวัล

-เงินกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

-กรมธรรม์ประกันสุขภาพวงเงิน 200,000.- บาท ระยะเวลา 3 ปี

-รองเท้าและถุงเท้านักเรียน

-รางวัลอื่นๆ