การบริจาคเงินและการสนับสนุน

การบริจาคเงินสนับสนุน “โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า”  ภายใต้  “ทุนการกุศลสมเด็จย่า”

บริจาคเป็นเงินสด

                โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ           โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

                ธนาคาร                          ไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน)   สาขาเฉลิมนคร 

                บัญชีออมทรัพย์เลขที่         037 – 2 – 43788 – 6

 

                ธนาคาร                          กสิกรไทย  (มหาชน)   สาขายศเส

                บัญชีออมทรัพย์เลขที่         009 – 2 – 52822 – 7

 

บริจาคเป็นเช็ค สั่งจ่าย  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

 

กรณีที่ต้องการหนังสือตอบรับการบริจาคหรือใบเสร็จรับเงิน  (นำไปลดหย่อนภาษีได้ภายในปีที่บริจาค)

กรุณาส่งรายละเอียดชื่อผู้บริจาคพร้อมที่อยู่มาที่ ...

 

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

เลขที่  693 อาคารมูลนิธิ พอ.สว. ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรสาร                02 - 2255411

โทรศัพท์               02 - 2265666 

                           หมายเลขภายใน    คุณนิดดา กล่อมเกลี้ยง  ต่อ  2100

                                                     คุณสุพิศ ไพโรจน์บวร    ต่อ  2115

                           เลขานุการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า  :  คุณมาโนช  รัตนสัจธรรม   โทรมือถือ  081 9287795